ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ

Πυρκαγιά: Είναι η ανεξέλεγκτη καύση με το οξυγόνο, η οποία συνοδεύεται από έκλυση μεγάλων ποσοτήτων θερμότητας και φωτός.Έχει δε σαν συνέπεια την ζημιογόνα καταστροφή του καιόμενου υλικού.

Ο πρώτος σκοπός της ομάδας είναι να εκπαιδευτεί μεσω θεωρητικών αλλα και πρακτικων μαθηματων σε συνεργασια με τη Πυροσβεστικη Υπηρεσία ώστε να ανταποκρίνεται ατομικά ή ομαδικά σε περιπτώσεις φωτιάς σε σπίτι, σε αυτοκίνητο, καθώς και να συνδράμει τις δυνάμεις πυρόσβεσης, σε περιπτώσεις δασικών ή αστικών πυρκαγιών.Ο δεύτερος σκοπός της ομάδας είναι, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της Ε.Ο.Π.Π., ή και με άλλους εθελοντικούς συλλόγους, η συμμετοχή στην αναδάσωση των γύρω περιοχών της Αθήνας και βέβαια με πρώτο μέλημα το Ποικίλο όρος, μιας και εφόσον αποτελεί το δικό μας πνεύμονα οξυγόνου.