Δ.Σ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: Αθηνόδωρος Χατζηπαναγιώτου
Αντιπρόεδρος: Μπαϊρακτάρη Ειρήνη
Γεν. Γραμματέας: Μαρούλη Αντιγόνη
Ειδικός Γραμματέας: Χατζηπαύλου Γεώργιος
Ταμίας: Δεκαβάλα Ελένη
Δημ. Σχέσεων: Μπαλτουμάς Παναγιώτης
Εκπαίδευσης: Φαραντζή Βίκυ