Πυρόσβεση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

Κάθε χρόνο οι εθελοντές μας εκπαιδεύονται από την πυροσβεστική υπηρεσία σε θέματα πυρόσβεσης, πυροπροστασίας και χρήσης πυροσβεστικού υλικού, ώστε να είναι έτοιμοι να συνδράμουν το πυροσβεστικό σώμα όπου τους ζητηθεί.

Πλέον σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία όλες οι εθελοντικές ομάδες που επιθυμούν να συμβάλουν στην πυρόσβεση, μετά τον κύκλο μαθημάτων της Π.Υ δίνουν εξετάσεις πιστοποίησης. Τα περισσότερα μέλη μας είναι ήδη πιστοποιημένα.

Ταυτόχρονα και μέσα στη χρονιά πραγματοποιούνται ασκήσεις πυρόσβεσης με συναδέρφους από άλλες Εθελοντικές Ομάδες που είναι καθετοποιημένες στον τομέα πυρόσβεσης και διαθέτουν αρτιότερο εξοπλισμό με οχήματα κλπ. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα συνδρομής μας σε περιπτώσεις πυρκαγιάς που συμβαίνουν στην περιοχή που καλύπτουν.

Εκπαίδευση μελών Ε.Ο.Π.Π. στη δασοπυρόσβεση από τη Π.Υ.

Η Ε.Ο.Π.Π. σε συνεργασία με τη Πυροσβεστική Υπηρεσία πραγματοποίησαν εκπαίδευση μελών στη καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών (δασοπυρόσβεση) που περιλάμβανε:

Πυρόσβεση

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ

  • ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
  • ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ
  • ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
  • ΧΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
  • ΥΛΙΚΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ
  • ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΞΕΔΙΠΛΩΜΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΜΑΝΙΚΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΡΙΨΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ.

Πυρόσβεση ΠυρόσβεσηΠυρόσβεση

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΤΕΛΟΣ ΔΟΘΗΚΑΝ ΓΡΑΠΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ.

ΠυρόσβεσηΠυρόσβεση