Εισήγηση Α βοηθειών σε σύλλογο εκπαιδευτικων

Εισήγηση Α βοηθειών σε σύλλογο εκπαιδευτικων

30/11/2021 2ο Γυμνάσιο Πετρούπολης

Η ΕΟΠΠ συνεχίζει δυναμικά την εκπαίδευση των πολιτών στα σχολεία της περιοχής , με εισήγηση Α΄ βοηθειών στους συλλόγους των εκπαιδευτικών.
2ο Γυμνάσιο Πετρούπολης