Μήνας: <span>Μάιος 2019</span>

Εκπαίδευση μελών Ε.Ο.Π.Π. στη δασοπυρόσβεση από τη Π.Υ.

Πυρόσβεση
Εκπαίδευση μελών Ε.Ο.Π.Π. στη δασοπυρόσβεση από τη Π.Υ. Η Ε.Ο.Π.Π. σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία πραγματοποίησαν εκπαίδευση μελών στην καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών (δασοπυρόσβεση) που περιλάμβανε: ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΥΛΙΚΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΞΕΔΙΠΛΩΜΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΜΑΝΙΚΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΡΙΨΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΛΟΣ ΔΟΘΗΚΑΝ […]
Περισσότερα