Εκπαίδευση μελών Ε.Ο.Π.Π. στη δασοπυρόσβεση από τη Π.Υ.

  • Home
  • Αποστολές
  • Εκπαίδευση μελών Ε.Ο.Π.Π. στη δασοπυρόσβεση από τη Π.Υ.
Πυρόσβεση

Εκπαίδευση μελών Ε.Ο.Π.Π. στη δασοπυρόσβεση από τη Π.Υ.

Εκπαίδευση μελών Ε.Ο.Π.Π. στη δασοπυρόσβεση από τη Π.Υ.

Η Ε.Ο.Π.Π. σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία πραγματοποίησαν εκπαίδευση μελών στην καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών (δασοπυρόσβεση) που περιλάμβανε:

Πυρόσβεση

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ

  • ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
  • ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ
  • ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
  • ΧΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
  • ΥΛΙΚΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ
  • ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΞΕΔΙΠΛΩΜΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΜΑΝΙΚΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΡΙΨΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ.

Πυρόσβεση ΠυρόσβεσηΠυρόσβεση

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΤΕΛΟΣ ΔΟΘΗΚΑΝ ΓΡΑΠΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ.

ΠυρόσβεσηΠυρόσβεση