Ολοκλήρωση εκπαιδευτικού κύκλου σεμιναρίων για τους εργαζόμενους του ομίλου “Ελληνικά Πετρέλαια”

  • Home
  • Αποστολές
  • Ολοκλήρωση εκπαιδευτικού κύκλου σεμιναρίων για τους εργαζόμενους του ομίλου “Ελληνικά Πετρέλαια”

Ολοκλήρωση εκπαιδευτικού κύκλου σεμιναρίων για τους εργαζόμενους του ομίλου “Ελληνικά Πετρέλαια”


Τα δύο τελευταία χρόνια έχουμε ξεκινήσει τη συνεργασία μας με τις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις του ομίλου «Ελληνικά Πετρέλαια», με αμφίδρομες συνέργειες κυρίως σε επίπεδο εκπαίδευσης στους τομείς Ά Βοηθειών και Πυρόσβεσης. Σε αυτό το πλαίσιο και με αμοιβαίο στόχο την εξέλιξη της συνεργασίας, από το 2021 έχουμε ήδη ξεκινήσει έναν ευρύ κύκλο μαθημάτων Ά Βοηθειών από πιστοποιημένους διασώστες μας στους εργαζομένους των Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Μεγάρων των ΕΛΠΕ.
Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν 3 ημερίδες σε γκρουπ των 6 ατόμων που εκπαιδεύτηκαν:

· Βασικές Ά Βοήθειες

· Τραύμα

· Κάρπα

· Χρήση εξωτερικού απινιδωτή με εκπαιδευτικό απινιδωτή

Με δεδομένη την έμφαση που δίνει η ΕΛΠΕ στην ασφάλεια του προσωπικού, επιδίωξη και των δύο πλευρών είναι η συνέχιση αυτών τον εκπαιδεύσεων σε όσο το δυνατόν περισσότερους εργαζόμενους ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικότερα σε πρώτο χρόνο περιστατικά, που μπορεί να συμβούν σε ένα τόσο ευαίσθητο περιβάλλον όπως αυτό των διυλιστηρίων.