ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Πρώτες βοήθειες είναι οι άμεσες προσωρινές ενέργειες που μπορεί να προφέρει κάποιος σε θύμα ενός ατυχήματος,σε μια ξαφνική ασθένεια ή ακόμα και στον εαυτό του, μέχρι να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.   Η ασθένεια ή το ατύχημα μπορεί να συμβεί οπουδήποτε και σε οποιονδήποτε.   Τότε ακριβώς είναι που χρειάζεται η γνώση , ώστε με τους κατάλληλους χειρισμούς να μπορούμε να δώσουμε ποιοτική φροντίδα στο θύμα μέχρι τη στιγμή που θα φτάσουν οι επαγγελματίες διασώστες.   Γνωρίζοντας τον τρόπο να προσφερθούν οι Πρώτες Βοήθειες προστατεύονται και σώζονται ζωές σε καθημερινή βάση ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στον απλό πολίτη να περάσει από την αδιαφορία στην αλληλεγγύη.  Η Ε.Ο.Π.Π. μέσα από τα εκπαιδευτικά της προγράμματα, προσφέρει στα μέλη της τις απαραίτητες θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις ώστε να παίρνουν σωστές και γρήγορες αποφάσεις όταν καλούνται να δώσουν Πρώτες Βοήθειες.