ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Α ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Α ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Στις 29 Μαρτίου η ομάδα μας πραγματοποίησε μια ακόμα ενημέρωση για Α Βοήθειες στους υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού.Ευχαριστουμε το υπουργείο για την οργάνωση και τους υπαλλήλους για την διάθεση τους!