2η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η 2η Διεθνής Έκθεση Πολιτικής Προστασίας – Ασφάλειας – Πυρασφάλειας και Ειδικού Εξοπλισμού ΟΤΑ. Στη έκθεση είμασταν φιλοξενούμενοι στο μεγάλο περίπτερο του Δήμου Περιστερίου. Ευχαριστούμε θερμά τον Δήμο Περιστερίου για την πρόσκληση. Στον ίδιο χώρο επίσης ήμασταν μαζί με άλλους συναδέλφους εθελοντές του δήμου μας, που είναι ενταγμένοι στο μητρώο της Πολιτικής Προστασίας. Έτσι μπορέσαμε να συζητήσουμε και να προβληματιστούμε μαζί με τους επιτελείς της πολιτικής προστασίας, τους βέλτιστους τρόπους αντιμετώπισης κατασταστροφών. Πέρα από την προβολή μας, αλλά και το ενδιαφέρον για την ομάδα μας από πολλούς και νέους ανθρώπους, ευαισθητοποιημένους σε θέματα πολιτικής προστασίας, μας δόθηκε η ευκαιρία να ενημερωθούμε για τα νέα συστήματα πυρασφάλειας και Ά Βοηθειών. Ταυτόχρονα ξαναβρεθήκαμε με φίλους συναδέρφους από άλλες εθελοντικές ομάδες.